Intercities

cezhraničná akcia
[ deutsch ] [ english ] [ français ] [ slovenčina ]

Pohyb-Dynamika-Svetlo, 2002 Pohyb-Dynamika-Svetlo, 2002
Pohyb-Dynamika-Svetlo, 2002 Pohyb-Dynamika-Svetlo, 2002

V našom západnom kultúrnom prostredí sa umelecké diela prezentujú na určitých miestach - v galérii alebo v múzeu. Na verejných priestranstvách preberajú funkciu týchto inštitúcií miesta zvlášť na to určené.