Intercities

cezhraničná akcia
[ deutsch ] [ english ] [ français ] [ slovenčina ]

Táto forma prezentácie je meravá, nepohyblivá. Umelecké dielo uvedené do pohybu, prezentácia v pohybe nám otvára nesmierne množstvo asociácií a možností.