Intercities

cezhraničná akcia
[ deutsch ] [ english ] [ français ] [ slovenčina ]

Otváranie k pohybu, k premiestňovaniu je poslaním mojej práce, určenej na verejný styk. V projekte Intercities budú umelecké diela prevážané osobnými vlakmi cez hranice do krajín, ktoré z rakúskeho hľadiska ležali za tzv. „železnou oponou“.