Intercities

cezhraničná akcia
[ deutsch ] [ english ] [ français ] [ slovenčina ]

Zvolená železničná trať, vychádzajúc z Viedne, obsiahne mestá Bruck an der Leitha a Bratislava. Tým sa vytvára nelokalizované pole prezentácie, preklenujúce krajiny.