Intercities

cezhraničná akcia
[ deutsch ] [ english ] [ français ] [ slovenčina ]

Výber tejto trate je odzrkadlením geografického rozšírenia, ktoré sa stalo osudné pred viac ako 10-timi rokmi východu aj Rakúsku. “Železná opona” degradovala cesty tohto regiónu, kedysi živé tepny medziľudských vzťahov, na slepé uličky.