Intercities

cezhraničná akcia
[ deutsch ] [ english ] [ français ] [ slovenčina ]

Okrem toho bolo myslenie obyvateľov oboch strán stigmatizované touto neprekonateľnou bariérou a zapísalo sa hlbokou jazvou do povedomia: po otvorení hraníc je nutné vytvoriť nové vedomie geografickej a kultúrnej blízkosti.